دهک  | dehak
خشخاش Archives | دهک | dehak
  • طلای سرخ جایگزین مخدر خشخاش
  • یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به خیز جهان برای توسعه کشت زعفران در افغانستان، گفت: با توجه به این‌که کشت خشخاش ۵۰ درصد سودآورتر از زعفران است، احتمال توفیق کشت این محصول در این کشور ضعیف است. شعارسال: رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار، […]
  • زعفران افغانستان، باکیفیت‌ترین زعفران دنیا
  • یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به خیز جهان برای توسعه کشت زعفران در افغانستان، گفت: با توجه به این‌که کشت خشخاش ۵۰ درصد سودآورتر از زعفران است، احتمال توفیق کشت این محصول در این کشور ضعیف است. شعارسال: رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار، […]