دهک  | dehak
خسارت هاي کشاورزي Archives | دهک | dehak
  • فرهنگ بيمه بايد در ميان کشاورزان ترويج شود
  • معاون فرماندار خرمدره گفت: با وجود اينکه خسارت هاي کشاورزي در در اين شهرستان قابل پيش بيني بوده ، با اين حال متاسفانه هنوز فرهنگ بيمه محصولات مانند بيمه هاي خودرو در ميان کشاورزان رايج نشده است. شعار سال: شاهپوررضا کاظمي افزود: با توجه به تغيير اقليم هر ساله به باغ و مزرعه هاي کشاورزي […]