دهک  | dehak
خسارات زیست محیطی Archives | دهک | dehak
  • خودپالایی طبیعت پس از جنگ ها، چند دهه طول می کشد
  • استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با اشاره به عواقب جنگ ها که موجب تخریب محیط زیست می شود، گفت: خودپالایی طبیعت در پی جنگ افروزی های بشر گاه چند دهه طول می کشد که این وضعیت به معنای نسل کشی است. شعار سال: دکتر مجید شفیع پور مورد عواقب جنگ ها بر محیط زیست […]