دهک  | dehak
خرید حمایتی شیرخام Archives | دهک | dehak
  • پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان
  • معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت های قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است. شعارسال: حسین شیرزاد از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط […]