دهک  | dehak
خرید تظمینی گندم Archives | دهک | dehak
  • طرح تحول کشاورزی در دستور کار کمیسیون کشاورزی
  • عضو کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر برای این امر مهمترین مسئله تآمین اعتبار طرح تحول کشاورزی است، شیوه آبیاری باید تغییر کند، ابیاری غرقابی از دور خارج شود و آبیاری تحت فشار جایگرین شود . شعار سال: محمد باقر سعادت عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه تا کنون کمیسیون کشاورزی در حوزه مربوط به […]