دهک  | dehak
خرید برنج Archives | دهک | dehak
  • بازی دو سر باخت دلالان در بازار برنج
  • چرخ بازار برنج مازندران که حدود نیمی از نیاز کشور را تامین می کند با اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی شورای اقتصاد به حرکت درآمد تا تلاش دلالان و سودجویان را برای ایجاد رکود مصنوعی و ‘ بزخر کردن ‘ دسترنج یک ساله کشاورزان به ناکامی بکشاند . شعارسال: بر اساس تصمیم شورای اقتصاد […]