دهک  | dehak
خریدتضمینی Archives | دهک | dehak
  • نرخ خریدتضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شد/ قیمت گندم ثابت ماند
  • سرانجام دولت بعداز۷ماه تاخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام و ابلاغ کرد و همانگونه که رئیس سازمان برنامه پیشتر گفته بود، نرخ خرید تضمینی گندم همان ۱۳۰۰ تومان سال گذشته باقی ماند. شعارسال: سرانجام دولت بعد از ماه ها تاخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد، این در حالی است که […]