دهک  | dehak
خریدار زمین های جنگلی Archives | دهک | dehak
  • خواسته مردم بازگشت عرصه به سازمان جنگل‌ها و آغاز عملیات جنگل کاری است
  • شعار سال: با تلاش کنشگران محیط زیست بهشهر و به درخواست کمپین مردمی نجات جنگل عباس آباد بهشهر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به موضوع تصرف و ویلاسازی در جنگل عباس آباد بهشهر وارد شد و رای قطعی ابطال مالکیت “امور زندان ها” داده شد؛ بدین ترتیب، آن بخش از اراضی جنگلی عباس آباد که قرار […]