دهک  | dehak
خروج خاک Archives | دهک | dehak
  • خاک ساخت آسمانخراش‌های کشورهای همسایه با خاک قاچاق شده از ایران
  • سال‌هاست که خاک فروشی ممنوع است. قانون برنامه چهارم، فروش خاک کشاورزی و جنگلی را ممنوع اعلام کرده، خاک صنعتی نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.با این حال خاک وطن را می‌فروشند و بسته بسته ازدریا عبور داده و رهسپار کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کنند. شعار سال: سال‌هاست که […]