دهک  | dehak
خروج بازار برنج از رکود Archives | دهک | dehak
  • تدبیر وزیر جهاد کشاورزی برای خروج بازار برنج ایرانی از رکود
  • وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود،شرکت بازرگانی دولتی را مکلف کرد تا برای اولین بار بخشی از ذخایر راهبردی برنج را از محل تولید داخلی تامین کند. شعارسال:وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود،شرکت بازرگانی دولتی را مکلف کرد تا […]