دهک  | dehak
خرمای برهی Archives | دهک | dehak
  • آبیاری نوین زمین‌های کشاورزی
  • شعار سال: وی با اشاره به بهره‌برداری از سیستم‌های نوین آبیاری در سه هزار هکتار از اراضی خوزستان به‌صورت همزمان تصریح کرد: این اقدام سبب ارتقای راندمان آبیاری در استان می‌شود.حجتی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از سیستم نوین آبیاری سبب رساندن آب به نهال‌های کاشته شده در کانون‌های ریزگرد شده، اظهار کرد: امید است […]