دهک  | dehak
خرمای ارگانیک Archives | دهک | dehak
  • بازارهای صادراتی خواهان خرمای ارگانیک
  • شعار سال: بر اساس اطلاعات سازمان خواربار جهانی (FAO) در سال ۲۰۱۶ میلادی، نخل خرما در ۳۸ کشور جهان پرورش یافته است. سطح زیرکشت بارور نخیلات جهان در این سال معادل یک‌میلیون و ۳۵۳ هزارو ۱۶۱ هکتار، میزان تولید برابر هشت‌میلیون ۴۶۰ هزارو ۴۴۴ تن و متوسط عملکرد جهانی شش‌هزارو ۲۵۲ کیلوگرم در هکتار است. ایران […]