دهک  | dehak
خدمات شالی کوبی های گیلان Archives | دهک | dehak
  • نظارت بر خدمات شالی کوبی های گیلان آغاز شد
  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از آغاز نظارت بر دریافت نرخ بابت خدمات شالی کوبی های استان خبر داد. شعارسال:فرهاد دلق پوش با اشاره به پتانسیل استان در بخش کشاورزی و اهمیت موضوع نرخ گذاری جدید برای خدمات کارخانجات شالیکوبی افزود: با توجه به فصل ارائه خدمات این محصول، نرخ آن به همه […]