دهک  | dehak
خبر کذب Archives | دهک | dehak
  • اجاره مراتع ایران به قطری‌ها کذب است
  • مدیرکل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری واگذاری هرگونه عرصه‌ مرتعی به قطری‌ها در استان فارس را تکذیب کرد و گفت: هیچ قراردادی با این کشور و طرف‌های خارجی دیگر در این زمینه نداشته‌ایم و هرگونه واگذاری از سوی صاحبان پروانه تخلف محسوب می‌شود. شعار سال: مدیرکل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری واگذاری […]