دهک  | dehak
خبازی ها Archives | دهک | dehak
  • نانواها اختياري در انتخاب آرد ندارند
  • رئيس اتحاديه نان سنگک تهران گفت: در حال حاضر واحدهاي نانوايي هيچ اختياري در تامين آرد مورد نياز خود نداشته بلکه هر نوع آردي که در اختيار قرار مي گيرد مجبور به پخت آن هستند. شعارسال: اصغر پابرجا در برنامه «روي خط بازار» راديو اقتصاد افزود: اين روش معايب زيادي به دنبال دارد که توليد […]
  • تهیه خمیرمایه استاندارد؛ نخستین گام در تولید نان سالم
  • شعارسال: سالیانه هشت میلیون تن آرد برای پخت نان به مصرف می رسد که برای این میزان، ۴۰ هزار تن خمیرمایه نیاز است. ایران ظرفیت تولید سالیانه ۴۵ هزار تن خمیرمایه را دارد؛ با این همه، نانوایی ها افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و نمک به نان می افزایند. براساس مصوبه شورای سلامت، […]