دهک  | dehak
خاکستر Archives | دهک | dehak
  • فوران وحشتناک آتشفشان کیلاویا
  • آتشفشان کیلاویا در هاوایی ۱۳ اردیبهشت امسال فوران کرد و ستون‌هایی از خاکستر و دود را به هوا فرستاد. شعارسال:آتشفشان کیلاویا در هاوایی ۱۳ اردیبهشت امسال فوران کرد و ستون‌هایی از خاکستر و دود را به هوا فرستاد. آتشفشان کیلاویا در هاوایی ۱۳ اردیبهشت امسال فوران کرد و ستون‌هایی از خاکستر و دود را به […]