دهک  | dehak
خانه های ک Archives | دهک | dehak
  • روايت يک شاهد عيني از قلعه‌گنج
  • درباره نام «قلعه‌گنج» دو روايت وجود دارد. يکي اينکه اين منطقه در گذشته صاحب قنات‌ها، گنج‌ها، نعمت‌ها و آباداني‌هاي فراوان و سرزمين حاصلخيز و پردرآمدي بوده و به‌همين‌خاطر به نام قلعه‌گنج شهرت دارد اما روايت ديگري هم هست که مي‌گويد: «يک تکه نان در قلعه‌گنج، حکم گنج دارد!».در قلعه‌گنج حالا سال‌هاست که نان و پيش […]