دهک  | dehak
خالد جعفری Archives | دهک | dehak
  • فعالیت ۱۱۴ صندوق سرمایه‌گذار در کشور
  • سیدعبدالکریم رضوی‌اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه‌ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گردهمایی نمایندگان و مدیران عامل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه‌ای استقرار زنجیره‌های تولید به‌ویژه حوزه تأمین نهاده‌ها و بازار را […]