دهک  | dehak
حیدر العبادی Archives | دهک | dehak
  • بغداد مدعی قطع آب عراق از سوی ایران شد
  • سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق مدعی قطع آب عراق از سوی ایران شد شعارسال:سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق مدعی قطع آب عراق از سوی ایران شد. به نقل از خبرگزاری الغد پرس، احمد محجوب سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق در یک سمینار که در ساختمان وزارتخانه برگزار شد، مدعی شد که ایران بدون هشدار قبلی […]