دهک  | dehak
حیات طبیعی Archives | دهک | dehak
  • ۳۲ سال تا تبدیل اقیانوس‌ها به استخر پلاستیک
  • میزان پلاستیک موجود در اقیانوس‌ها تا ۳۲ سال آینده بیش از ماهی‌ها خواهد شد و کم کم اقیانوس‌ها به استخری از پلاستیک تبدیل می‌شوند. شعارسال: زمین، خانه و آشیانه بشر و زیستمندان است، سیاره ای که انسان و موجودات زنده وابستگی متقابلی به آن دارند. بشر و زیستمندان برای تامین نیازهای خود ناگزیر به استفاده […]