دهک  | dehak
حیات آرتمیا Archives | دهک | dehak
  • جدال تنها موجود زنده دریاچه ارومیه برای بقا/تنها یک راه وجود دارد
  • در حال حاضر ترکیب جمعیتی «آرتمیا ارومیانا» تنها موجود دریاچه ارومیه از بین رفته و بارش‌های اخیر به همراه بهبود نسبی این زیست‌بوم هم نتوانست مرهمی بر خطر انقراض این گونه باارزش باشد. شعارسال:در حال حاضر ترکیب جمعیتی «آرتمیا ارومیانا» تنها موجود دریاچه ارومیه از بین رفته و بارش‌های اخیر به همراه بهبود نسبی این […]