دهک  | dehak
حکم وزیر جهاد دانشگاه Archives | دهک | dehak
  • رئیس سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد
  • وزیر جهاد و کشاورزی طی حکمی محمدرضا درگاهی را به سمت ریاست سازمان حفظ نباتات را منصوب کرد. شعارسال:وزیر جهاد و کشاورزی طی حکمی محمدرضا درگاهی را به سمت ریاست سازمان حفظ نباتات را منصوب کرد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی، محمدرضا درگاهی را به سمت رئیس سازمان حفظ نباتات منصوب کرد. در […]