دهک  | dehak
حوضه خلیج فارس Archives | دهک | dehak
  • دلخوش نباشیم؛ کاهش ۴۴ درصدی بارندگی ها نسبت به پارسال
  • این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که ۲۰۷.۶ میلیمتر بود، ۴۳.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۲۰۹.۵ میلیمتر بود، ۴۴.۲ درصد کاهش داشته است. شعارسال:این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت که ۲۰۷.۶ میلیمتر بود، ۴۳.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته […]