دهک  | dehak
حوزه گیاهپزشکی Archives | دهک | dehak
  • لزوم بکارگیری روش ها و ابزارهای نوین برای مقابله با آفات گیاهی
  • وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه تعاملات بخش های اجرایی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی و همچنین بکارگیری روش ها و ابزارهای نوین در مقابله با آفات گیاهی تاکید کرد. شعارسال: محمود حجتی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفظ نباتات،خدمت در حوزه حفظ نباتات را بسیار مهم و حساس دانست و گفت: عملکرد […]