دهک  | dehak
حوزه آب Archives | دهک | dehak
  • عملکردآبی محیط زیست ناامیدکننده است/ کلانتری بدنبال تعطیلی سازمان
  • مدیرکل پیشین سازمان محیط زیست عملکرد کلانتری در حوزه آب را ناامیدکننده دانست و گفت: کلانتری به وظایف سازمانی که مسئولیتش را برعهده گرفته اعتقاد ندارد و طرفدار تعطیلی آن است. شعارسال:مدیرکل پیشین سازمان محیط زیست عملکرد کلانتری در حوزه آب را ناامیدکننده دانست و گفت: کلانتری به وظایف سازمانی که مسئولیتش را برعهده گرفته […]