دهک  | dehak
حمید سینی‌ساز Archives | دهک | dehak
  • مدیریت منابع آب؛ لزوم بازبینی رویکردها و نگرش‌ها
  • برای اصلاح و سامان‌بخشی به وضعیت آب کشور ضروری است تا پیش از اقدامات اجرایی، در وهله اول رویکرد مدیران به آب اصلاح شود وگرنه اقدامات یادشده در نهایت رویکرد غلط کالا پنداری در آب را تقویت خواهد کرد. شعار سال:در محافل و جلسات کارشناسی، وجود اختلاف‌نظر بین صاحب‌نظران در برخی راهکارها امری طبیعی است […]