دهک  | dehak
حمیدرضا مختاری اسکی Archives | دهک | dehak
  • مجری راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی منصوب شد
  • شعارسال : در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،حمیدرضا مختاری اسکی به سمت مجری راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: امید است با ایجاد زمینه مناسب برای صاحبان ایده های نوین و شکوفایی فرآیند کارآفرینی از جمله توزیع الکترونیکی محصولات بخش […]