دهک  | dehak
حمیدرضا شعیری Archives | دهک | dehak
  • نشانه شناسی محیط زیست
  • به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، ایران در منطقه نیمه خشک خاورمیانه واقع شده و متوسط بارندگی آن یک چهارم متوسط جهانی (۲۵۰میلی متر) است این در حالی است که متوسط مصرف سرانه آب در ایران به ۲۵۰ لیتر در روز رسیده که دو برابر استاندارد جهانی است؛ البته این تنها رفتار مخرب ما نیست. شعار […]