دهک  | dehak
حمل و نقل محصولات کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • کشاورزان بیشترین ضرر را از اعتصاب حمل و نقل دیدند
  • رییس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به بروز برخی اختلالات در سیستم حمل و نقل کشور طی روزهای اخیر گفت: آسیب پذیرترین قشر جامعه که همان کشاورزان هستند متضرر بزرگ اعتصاب سیستم حمل و نقل کشور شدند. شعارسال: محمدشفیع ملک زاده گفت: کشاورزان بعنوان زحمتکش ترین قشر جامعه که مسئولیت تامین غدایی مردم را […]