دهک  | dehak
حمد فهدالاحمد الجابر الصباح Archives | دهک | dehak
  • سند انتقال آب ايران به کويت امضاء شد
  • سند انتقال روزانه ۹۰۰هزار مترمکعب آب از ایران به کویت ، روز گذشته در تهران امضاء شد. شعارسال: این توافق نامه از سوی حبیب الله بیطرف ، وزیر نیرو و احمد فهدالاحمد الجابر الصباح ، وزیر انرژی کویت امضاء شد. براساس این سند، دو طرف باانتقال روزانه ۹۰۰هزار مترمکعب آب شیرین از طریق خط لوله […]
  • سند انتقال آب ايران به کويت در سال ۸۲ امضاء شد
  • خبر مربوط به امضای سند انتقال آب ایران به کویت را که مربوط به سال ۸۲ است را در متن زیر می توانید بخوانید. شعارسال:  سند انتقال روزانه ۹۰۰هزار مترمکعب آب از ایران به کویت ، روز گذشته در تهران امضاء شد. این توافق نامه از سوی حبیب الله بیطرف ، وزیر نیرو و احمد […]