دهک  | dehak
حمایت از مصرف کننده Archives | دهک | dehak
  • ارزیابی تبعات کشت و واردات محصولات تراریخته
  • شعارسال: تراریخته‌ها یکی از چالشی‌ترین مباحث مربوط به تغذیه و محیط زیست هستند. در سالهای گذشته با کنار گذاشته شدن تدریجی کشت سنتی بر میزان این چالش افزوده شده است. موافقان و مخالفان نیز با ادعاهای خود در دو سوی این مشاجره ایستاده‌­اند. اهمیت موضوع و دغدغه‌های مربوط به سلامتی و مسائل زیست محیطی سبب […]