دهک  | dehak
حمایت از تولید کنندگان Archives | دهک | dehak
  • عامل گرانی گوشت، نبود تعادل عرضه و تقاضا است
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت: کسری ایجاد شده ناشی از نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، سبب گرانی گوشت گوسفندی در بازار شده است. شعارسال:وزیر جهاد کشاورزی گفت: کسری ایجاد شده ناشی از نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، سبب گرانی گوشت گوسفندی در بازار شده است. «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات […]