دهک  | dehak
حمایت از تولید داخل Archives | دهک | dehak
  • ارائه چهار راهکار به دولت برای تنظیم بازار نهاده‌ها
  • رئیس صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: برای تنظیم بازار نهاده‌ها، دولت مبلغ ٤٠٠ تومان را به جای واردکنندگان به صندوق حمایت از دامپروری و صندوق حمایت از طیور یا صندوق حمایت ازتوسعه کارخانجات خوراک دام تخصیص دهد. شعار سال: مجید موافق قدیری در پاسخ به این پرسش که دلایل نابسامانی گسترده بازار نهاده‌ها […]