دهک  | dehak
حمایت از برنجکاران Archives | دهک | dehak
  • حمایت وزارت جهاد از کشت برنج، فقط در دو استان شمالی
  • معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: سیاست عدم حمایت از کشت برنج به غیر از استان های مازندران و گیلان از سال ۱۳۹۳ اتخاذوبا مصوبه اسفندماه سال ۹۶ دولت،در سال جاری با اهتمام بیشتر پیگیری شده است. شعار سال: عباس کشاورز با اشاره به این که سیاست عدم حمایت از کشت برنج توسط وزارت جهاد […]