دهک  | dehak
حلزون ها Archives | دهک | dehak
  • حلزون ها مرگبارتر از کوسه ها برای انسان ها
  • هرچند که عجیب به نظر برسد ، حلزون ها در سال موجب مرگ ۱۰ هزار انسان می شوند در حالی که کوسه یا اسب های آبی در سال می توانند تا ۵۲۰ نفر را بکشند . شعار سال: دانشمندان اسپانیایی پس از انجام مطالعات به این نتیجه رسیدند که این حیوانات به ظاهر بی ضرر، […]