دهک  | dehak
حلال گوشت Archives | دهک | dehak
  • اگر چند پرنده بکشید، محاکمه می‌شوید و اگر نسل‌کشی کنید، هیچ! +سند
  • شاید بدتر از بی‌قانونی، اجرای ناقص قوانین باشد؛ «یک بام و دو هوایی» که به بی‌عدالتی تفسیر می‌شود و می‌تواند اثری ویرانگر به دنبال داشته باشد؛ درست مثل حکایت مقابله با کشتار حیات وحش در کشورمان! شعار سال: در شرایطی که کشتار بی رحمانه پرندگان مهاجر در شمال کشورمان، همواره با انتقادات فراوانی همراه بوده […]