دهک  | dehak
بنفشه زهرایی Archives | دهک | dehak
  • فشارهای سیاسی مانع اجرای مدیریت آب مجازی است
  • استاد دانشگاه تهران می‌گوید: فشارهای سیاسی مانع تدوین و پیاده‌سازی‌ برنامه‌ای جامع در زمینه مدیریت آب مجازی در کشور شده است. شعار سال: بنفشه زهرایی نخستین دانش‌آموخته زن رشته مهندسی آب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در حالی از موانع سیاسی بر سر راه برنامه جامع مدیریت آب مجازی […]
  • مجلس و دولت در تشدید بحران آب دخیل هستند
  • عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: در دو دهه اخیر باید در جهت سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و کاهش فشار بر منابع آب تلاش می شد اما دست‌اندازی‌ها بر منابع آب شدت یافته و برداشت‌های بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی توان حوضه‌های آبریز در تغذیه منابع سطحی و زیرزمینی […]