دهک  | dehak
برچسب ها: گفتمان سازی ، معاون وزیر جهادکشاورزی ، رونق تولید در بخش کشاورزی ، سازمان مرکزی تعاون روستایی ، شیرزاد ، شعارسال98 ، رونق تولید Archives | دهک | dehak
  • امروزه جامعه کشاورزی ما به شدت نیازمند گفتمان سازی است
  • رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه در حاضر به دلیل فقدان گفتمان مشخص، در حلقه تنگ رخدادها و دنباله‌روی از حوادث محصور شده ایم، خاطرنشان کرد: این عارضه ما را به روزمرگی محض کشانده است و لذا اینگونه هم اندیشی‌ها باید بتواند ما را در طراحی گفتمان‌های اساسی بمنظور ایجاد درک و فهم مشترک از عناصر سبب ساز در بغرنجی های بخش کشاورزی مساعدت نماید.