دهک  | dehak
برداشت پنبه Archives | دهک | dehak
  • ۱۸۰ هزار تن وش در سال جاری برداشت خواهد شد
  • سطح زیر کشت پنبه در سال جاری در حدود ۷۱ هزار هکتار بوده است‌، پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح کشت در حدود ۱۸۰هزار تن وش (پنبه پاک نکرده) برداشت شود. شعار سال: براساس برنامه توسعه ششم قرار است ۷۰ درصد پنبه مورد نیاز کشور در داخل تولید شود و در سال‌های اخیر بر همین اساس […]