دهک  | dehak
بحران پلاستیکی Archives | دهک | dehak
  • ایران، پنجمین کشور مصرف کننده پلاستیک
  • یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: برای کاهش مصرف پلاستیک، می توانیم دو کار اساسی کنیم یکی وضع قونین انگیزشی و دوم حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در پلاستیک‌های تجدید پذیر است که کمتر از دو هفته به‌طور کامل در محیط تجزیه می شوند. شعار سال: یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها […]