دهک  | dehak
بحران های محیط زیستی Archives | دهک | dehak
  • پیشنهاد تشکیل «وزارت محیط زیست و منابع طبیعی» و « وزارت آب» در مجلس
  • سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه چالش‌های اصلی امروز کشور بحران آب، محیط زیست و انرژی است، گفت: به دلیل ضعف ساختاری سازمان محیط زیست و عدم توان پاسخگویی به این چالش‌ها، پیشنهاد تشکیل «وزارت محیط زیست و منابع طبیعی» در مجلس داده شده است. شعارسال:سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه چالش‌های اصلی […]