دهک  | dehak
بحران آب زامبیا Archives | دهک | dehak
  • بحران آب در جهان و آغاز ترس و دلهره
  • بدون آب، هفت میلیارد انسان و دیگر جانداران روی زمین محکوم‌به مرگ هستند چراکه آب شاهراه اصلی هستی انسان‌ها به شمار می‌آید. آب تنها برای آشامیدن و شستشو نیست، بلکه یک منبع حیاتی برای بسیاری از فعالیت‌های انسان‌ها ازجمله کشاورزی، پرورش آبزیان، دامداری و تولیدات صنعتی و انرژی به شمار می‌رود. شعارسال: بدون آب، هفت […]