دهک  | dehak
بانک مرکزي Archives | دهک | dehak
  • رتبه ایران در «مدیریت منابع آب»
  • شعار سال: این در صورتی است که مسئله رتبه‌بندی مدیریت آب کشور را می‌توان از چند منظر مورد توجه قرار داد. اول اینکه، این نوع رتبه‌بندی بر اساس چه شاخص‌هایی و توسط چه نهادهایی و به اتکای به چه داده‌هایی تهیه و اعلام می‌شوند؟ دوم اینکه، آیا اساساً بیان این نوع رتبه‌بندی با توجه به […]