دهک  | dehak
باغ وحش Archives | دهک | dehak
  • نابودی حیوانات زیرچکمه بی‌برنامگی
  • شعارسال: باغ‌وحش قدیمی مشهد با بیش از چهار دهه فعالیت فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته و هر از چند گاهی مواردی در زمینه نگرانی برای زیست گونه‌های مختلف جانوری پرونده آن را در رسانه‌ها باز می‌کند. پیشینه تأسیس نخستین باغ‌وحش شهر مشهد به سال ۱۳۳۹ بر می‌‌گردد که محل آن در محدوده خواجه […]
  • ۷ باغ وحش در کشور تعطیل شد
  • مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از تعطیلی ۷ باغ‌وحش در کشور خبر داد. شعارسال: علی تیموری درباره وضعیت باغ‌وحش‌ها در کشور گفت: در سال ۹۲ باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان را بررسی کردیم که مشخص شد؛ حدود ۶۰ درصد باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان در کشور هیچ مجوزی […]
  • هفت باغ وحش در کشور تعطیل شد
  • مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از تعطیلی ۷ باغ‌وحش در کشور خبر داد. شعارسال: علی تیموری درباره وضعیت باغ‌وحش‌ها در کشور گفت: در سال ۹۲ باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان را بررسی کردیم که مشخص شد؛ حدود ۶۰ درصد باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان در کشور هیچ مجوزی […]