دهک  | dehak
باغستان Archives | دهک | dehak
  • قانون جامع خاک ۱۲ سال در مجلس خاک می خورد
  • رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: قانون جامع خاک بیش از ۱۲ سال است در مجلس خاک می خورد که امیدواریم با تصویب آن می توان با مدیریت بهینه خاک از افزایش ریزگردها و فرسایش خاک جلوگیری کرد. شعار سال: منوچهر گرجی درحاشیه شرکت درهمایش ملی سالانه علوم خاک در باغستان قزوین درگفتگو با خبرنگار مهر […]