دهک  | dehak
باغداری Archives | دهک | dehak
  • پالونیا مهاجم است جلوی کاشت آن را بگیرید
  • متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های اخیر شرکت‌هایی تاسیس و تعدادی از گونه‌های خارجی مهاجم را که کاشت آن دردسر ندارد وارد کشور کرده‌اند و حتی مشاهده شده آنها از طریق دوستانشان در این اداره و آن اداره مدعی جنگل کاری می‌شوند. شعار سال: متأسفانه برخی بازنشستگان منابع طبیعی یا دانشگاهی در سال‌های […]
  • وضعیت کشاورزی نگران کننده است
  • رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از عوامل توسعه را «آموزش های مهارتی دانش آموختگان» برشمرد و گفت: به دلیل غفلت از آموزش های مهارتی – ترویجی کشاورزان، وضعیت آینده این بخش نگران کننده است. شعار سال: «اسکندر زند» روز شنبه در مراسم معرفی برترین های آموزش های مهارتی در محل وزارت جهاد […]
  • وقتی میوه‌های شمال کشور به نام محصولات خارجی به فروش می‌رسند
  • برخی از فروشندگان میوه در خطه مازندران، میوه‌های کشت شده در باغات این دیار را تحت عنوان محصولات خارجی به فروش می‌رسانند. شعارسال:برخی از فروشندگان میوه در خطه مازندران، میوه‌های کشت شده در باغات این دیار را تحت عنوان محصولات خارجی به فروش می‌رسانند. کشت، زراعت و باغداری یکی از حوزه‌های مولد، اشتغالزا و تأثیرگذار […]