دهک  | dehak
باغداران زردآلو Archives | دهک | dehak
  • باغ‌های زنجان، قربانی سرمای دیررس بهاره
  • شعار سال: بهار سرد و تابستان زرد. این تغییر رنگ فصل‌ها که مدتی است باغداران کشور را می‌آزارد امسال هم برای زنجانی‌ها زردآلویی باقی نگذاشت. ۱۱ هزار تن کاهش برداشت محصول زردآلود در باغ‌های زنجان داغ سنگینی بر دل کشاورزی این استان نهاد. خسارت ۷۰ درصدی زنجان با داشتن بیش از پنج هزار و ۴۳۷ هکتار […]