دهک  | dehak
باغات خرما Archives | دهک | dehak
  • جایگزینی ارقام تجاری و توسعه صنایع فرآوری خرما ضروری است
  • محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت جایگزینی ارقام تجاری و بازارپسند و همچنین توسعه صنایع فرآوری خرما در سیستان و بلوچستان تاکید کرد. شعارسال : محمود حجتی در سفر یک روزه به سیستان و بلوچستان و در بازدید از باغ نخیلات ۱.۵ هکتاری در شهرستان سراوان بر ضرورت جایگزینی ارقام تجاری،بازارپسند و پربازده نظیر […]