دهک  | dehak
بازرس کل استان قزوین Archives | دهک | dehak
  • تکمیل بانک اطلاعات زمین در قزوین و نظارت بر واگذاری ها ضروری است
  • بازرس کل استان قزوین گفت: برای جلوگیری از هرگونه تضییع بیت المال در اراضی دولتی لازم است با تشکیل بانک اطلاعاتی از زمین های دولتی بر نحوه واگذاری ها نظارت جدی شود. شعار سال: عبدالله آقا علیخانی بازرس کل استان قزوین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که روز سه شنبه در دادگستری تشکیل […]