دهک  | dehak
بازار کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • توسعه زعفران از کانال قراردادهای آتی
  • شعارسال: عدم شفافیت و سیالیت اطلاعات موجود در بازارهای محلی محصولات کشاورزی بـه همراه حضور گسترده واسطه‌ها در بخش‌های مختلف توزیع و بازاریابی این محصولات از دیگر مشکلات ساختاری بازار در بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود. همچنین وجـود غیر قابل انکار پدیده سلف خری بر مبنای قیمت‌هایی کـاملا ناعادلانه، فقدان بازار رقابتی، کارآ و فراگیر […]